بانکی پور: صداوسیما باید صدای مردم باشد

بانکی پور: صداوسیما باید صدای مردم باشد

امیر حسین بانکی پور فرد در گفت و گو با ایسنا، در خصوص بایدها و نبایدهایی که رسانه ملی برای جذب مخاطب بیشتر با آن روبروست، گفت: اکنون یکی از نگرانی هایی که وجود دارد کاهش سرمایه اجتماعی می‌باشد، از همین رو معتقدیم رسانه ملی باید سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد تا این مهم در افزایش سرمایه اجتماعی نظام هم تاثیرگذار باشد، حال برای اینکه این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، چندین مؤلفه مهم مطرح است.


وی افزود: یکی از این مولفه این است که پیام های رسانه ملی باید دقیق، صحیح و صادقانه باشد، یعنی آنچه مردم در برنامه های صداوسیما می‌بینند همراه با صداقت باشد، البته گاهی صداقت وجود دارد ولی باورپذیر نیست، پس پیام ها باید به گونه ای باشد که هم صادق و هم باورپذیر باشد، هر پیام صادقانه ای باورپذیر نیست، آن وقت در شرایطی که سرمایه اجتماعی پایین است اگر پیام باورپذیر نباشد حتی اگر صادق هم باشد متهم به دروغگویی می‌شوند، از سوی دیگر مردم باید احساس کنند صداوسیما، صدای آن ها می باشد و طرح مطالبات و دغدغه های خود را از رسانه ملی بشنوند و شاهد باشند.


نماینده مرم اصفهان عنوان کرد: صداوسیما می‌تواند با ساخت برنامه هایی با حضور نخبگان و با کمک مردم به راه حل های مناسب برای رفع مشکلات مردم دست‌ پیدا کند و راه‌کارها را در اختیار مسئولان قرار دهد، گاهی صداوسیما می‌تواند ارتباط و نقطه اتصال مردم و مسئولان نظام باشد یعنی مردم بتوانند به واسطه صداوسیما مطالبات خود را به گوش رییس جمهور، وزرا و نمایندگان برسانند، این مهم می‌تواند به جلب احساس مشارکت اجتماعی بالا و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.


بانکی پور تاکید کرد: پیام های صداو سیما باید امیدآفرین باشد امیدهای باورپذیر نه امیدهای واهی. ایجاد نشاط نیز دارای اهمیت است که می تواند به وسیله سریال ها، برنامه ها و فیلم ها محق شود، متاسفانه میزان اندوه و ناراحتی در جامعه ما افزایش پیدا کرده است، امروز در جامعه نیازمند نشاط می‌باشیم البته نه نشاط کاذب و نه لودگی و بلکه شادابی روحی در جامعه.


انتهای یپام