اسپانیا به دنبال انتقام | گیشه مطبوعات خارجی؛ چهارشنبه 6 اکتبر 2021

اسپانیا به دنبال انتقام | گیشه مطبوعات خارجی؛ چهارشنبه 6 اکتبر 2021رویارویی ایتالیا و اسپانیا در نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا و خداحافظی پائو گسول از دنیای بسکتبال، تیتر روزنامه های امروز بود