کشتی آزاد | دیدار ایران - آمریکا در اسفندماه

کشتی آزاد | دیدار ایران - آمریکا در اسفندماهبروس بومگارتنر از آزادکاران ایران دعوت کرد مقابل آمریکا دیداری را برگزار کنند